ÚČINKY ARGANOVÉHO OLEJE - PŘEKLAD STUDIE Z ODBORNÉHO ČASOPISU ALTERNATIVE MEDICINE REVIEW

Dom Guillaume, PhD; Zoubida Charrouf, PhD

Pozn. k překladu: Při překladu byla ponechána v největší možné míře terminologie autora. Při rozdělení olejů bychom rádi uvedli, že zde uváděný typ "kosmetický olej" vůbec nenabízíme, pod tímto názvem prodáváme pouze zde uváděný "panenský kosmetický olej" 

ARGANOVÝ OLEJ

Používání arganového oleje zažívá během posledních let raketový nárůst - z pouhé turistické atrakce se stal jedním z nejvíce ceněných olejů na světě. Za nebývalým nárůstem popularity stojí jeho jedinečná příchuť a aroma i mnohonásobné léčivé vlastnosti. Arganový olej je téměř výhradně produkován v jihozápadním Maroku, kde se na výrobu vysoce kvalitního oleje specializují ženská družstva.

Arganový strom, z jehož plodů se arganový olej vyrábí, se však rychle stal ohroženým druhem kvůli nadměrnému využívání lesa a špatnému lesnímu hospodaření. Na rozvoj arganových lesů se zaměřila právě ženská družstva, zajišťující vzdělávání vesnických žen. Podporují program, jehož součástí je trvalá udržitelnost arganového lesa a zalesňování křehkých a částečně degradovaných nížin.

ARGANOVÝ STROM A ARGANOVÝ OLEJ

Argánie trnitá (Argania spinosa (L.) Skeels; Sapotaceae) je nízký strom rostoucí endemicky na neúrodném území  jihozápadního Maroka. Je považován za třetihorní relikt. Je jediným druhem čeledi Sapotaceae, který neroste v tropech. Arganové lesy, které se nachází přibližně na 8.280 km², byly zapsány jako Biosférická rezervace UNESCO v roce 1998. Ženy z oblastí přirozeného výskytu argánie (Amazigh) používaly odnepaměti jádra arganových oříšků jako zdroj jedlého oleje. Extrakce oleje vyžaduje únavný, jednotvárný vícestupňový proces, který začíná opatrným lisováním jader a ručním mačkáním vzniklé pasty. Výtěžnost takto zpracovaných jader je zhruba 35 procent.

Používání šnekových lisů proces extrahování arganového oleje zdokonalilo, umožnilo vynechat ruční mísení (hand-malaxing) a zvýšilo výtěžnost na více než 60 procent. Zavádění nejnovějších technologií umožňuje ve velkém výrobu čistého arganového oleje bez snížení jeho kvality.

Arganový olej se vyrábí ve dvou základních typech – jedlý a zkrášlující. Třetím typem je tzv. kosmetický olej.

- PANENSKÝ JEDLÝ OLEJ je vyráběn z jemně a opatrně pražených jader. Má lehké zabarvení dohněda, jemnou oříškovou příchuť a je základní součástí Amazigh (berberské) stravy. 

- PANENSKÝ KOSMETICKÝ OLEJ, který je připravován z nepražených jader, má zlatavé zabarvení a nemá příchuť. Panenský jedlý arganový olej vykazuje delší životnost, než panenský kosmetický olej.

- KOSMETICKÝ OLEJ (tzv. třetí typ) je zejména v Evropě vyráběn průmyslově rozpouštěním importovaných jader. Používá se jako ingredience pro výrobu šampónů, hydratačních krémů a ostatních kosmetických přípravků.

Arganový olej byl tradičně používán v Maroku k lokálnímu ošetření různých neduhů, například suché kůže, akné, lupénky, ekzémů, zánětů kůže i jako prevence proti vypadávání vlasů. Vnitřně je užíván jako choleretikum (zvyšování vylučování žluče) a hepatoprotektivum (zlepšení funkce jater), pomáhá předcházet hypercholesteromii (vysoká hladina cholesterolu) a ateroskleróze (kornatění tepen).

BIOCHEMICKÉ SLOŽENÍ

Jedlý i kosmetický panenský arganový olej je složen z 99 procent z acylgryceridů (tuků, zejména triglyceridů). Zbylé jedno procento je složeno z tzv. nezmýdelnitelných látek - karotenů, tokoferolů, triterpenických alkoholů, sterolů a xanthofylů.Mastné kyseliny, které jsou obsaženy v acylglyceridech, jsou hlavně kyselina olejová (43 až 49 procent) a kyselina linolenová (29 až 36 procent). Kyselina olejová je jednoduchá nenasycená mastná kyselina z okruhu omega-9 kyselin. Kyselina linolová je polynenasycená mastná kyselina patřící do okruhu omega-6 kyselin. Kyseliny palmitová a stearová jsou nasycené mastné kyseliny, které jsou v arganovém oleji obsaženy v koncentracích 11 až 15 procent a 4 až 7 procent.

Některé farmakologické vlastnosti arganového oleje jsou připisovány vysokému obsahu nenasycených mastných kyselin. Kyselina olejová, mononenasycená mastná kyselina, má mnoho terapeutických efektů, které se podílejí na důležitých vlastnostech arganového oleje. Nedostatek linolenové kyseliny může způsobovat špatné hojení poranění. Vysoký obsah linolenové kyseliny v arganovém oleji zřejmě přispívá k jeho tradičnímu označení za léčivý prostředek při kožních zánětech.

Přestože i jiné oleje jsou bohaté na olejovou a linolenovou kyselinu, nemají stejné terapeutické účinky. Mnoho specifických vlastností arganového oleje je připisováno složení nezmýdelnitelných látek (ačkoliv představují v oleji pouze malé množství) a vysokému obsahu tokoferolů. Obsah tokoferolu v arganovém oleji je 620mg/kg, olivový olej obsahuje 320 mg/kg.

Tokoferoly jsou molekuly se silnými antioxidačními vlastnostmi a schopností odstraňovat volné radikály. Gamma–tokoferol, nejefektivnější odstraňovač volných radikálů ze všech tokoferolů, tvoří 69 procent z celkového obsahu tokoferolů v arganovém oleji. Tokoferoly a steroly mohou působit synergicky. Specifická kombinace molekul, nacházejících se v nezmýdelnitelné části, může přispívat k terapeutickým účinkům arganového oleje.

ZPŮSOB POUŽITÍ/KLINICKÁ AKTIVITA

Arganový olej k zevnímu použití (kosmetický) a olej pro orální užití (jedlý) mají různé terapeutické vlastnosti (Figure 1). Účinky jedlého arganového oleje byly hodnoceny při pokusech se zvířaty a studiemi, prováděnými na skupinách lidí.

POTLAČENÍ TVROBY MAZU

Krémy, které obsahují arganový olej, jsou často označovány jako hydratační a proti stárnutí. Účinky na nadměrnou tvorbu mazu pleti byly demonstrovány na skupině 2017 dobrovolníků ve věku do 50 let s mastnou pletí. Úroveň mastnosti byla zkoumána na čele a tvářích. Na pleť jim byl po dobu čtyř týdnů dvakrát denně aplikován krém s vysokým obsahem arganového oleje. Po čtyřech týdnech se jasně projevily účinky na nadměrné maštění pleti. Používání delší než čtyři týdny už neukázalo další zlepšení regulace mastnosti.

ANTIPROLIFERAČNÍ PREVENCE

Epidemiologická data ukazují, že přiměřené užívání jedlého oleje může mít výrazné preventivní účinky proti nádorovým onemocněním střev, prsou, prostaty, slinivky a dělohy. Společná přítomnost kyseliny olejové, fenolů a skvalenu, je v současnosti považována za klíčový faktor vysvětlující tuto aktivitu. Ačkoliv arganový a olivový olej obecně obsahují stejné základní složky, antiproliferační (omezující množení buněk) efekt byl potvrzen u arganového oleje.

Antiproliferační aktivita nezmýdelnitelných látek obsažených v arganovém oleji, zvláště polyfenolů, tokoferolů a sterolů, byla studována in vitro na na třech různých lidských buněčných liniích (LNCaP, DU145 a PC3, SV40). 22,23

Steroly z arganového oleje zjevně prokazují silnou aktivitu proti stěně buňky PC3; kdežto polyfenoly vykazují vysokou aktivitu proti buněčným liniím DU145 a LNCaP. Přesný mechanismus jeho působení jako antiproliferačního prostředku ještě není dostatečně vysvětlen.

Přerušení buněčného cyklu, projevující se díky zvýšené regulaci proteinu z buněčného cyklu P27, může vysvětlit specifickou aktivitu polyfenolů arganového oleje.

Potlačení syntézy ornitindecarboxylasy nebo syntézy oxidu dusného, dvou enzymů podporujícíchvznikrakoviny prostaty, může také mít souvislost s pozorovanou aktivitou polyfenolů. Saponiny z arganového prášku (argan press-cake), zbytku po lisování arganových jader, mají také antioproliferační účinky na DU145, LNCaP, a PC3 cell lines.

Studie prováděné na HT-1080 sarkomu a MSV-MDCK-invazivních buňkách potvrdily antiproliferační účinky polyfenolů obsažených v arganovém oleji.

S použitím buněk tkáňové kultury hepatomu (nádor jater) bylo prokázáno, že skvalen a extrakt polyfenolů s vysokým obsahem arganového oleje snižuje schopnost reakce extracellularních signálně regulovaných kináz (ERK1/2) na zvyšující se dávky inzulinu, zatímco reakce serin/threonin kinázy (STK) zůstala neporušená.25.Polyfenoly arganového oleje také přerušují inzulinovou signální kaskádu na rozhraní MEK1/2-ERK1/2.

KARDIOVASKULÁRNÍ ÚČINKY

Fenoly a fytosteroly ovládají přímo nebo nepřímo hypocholesteromickou aktivitu. Studie na krysách demonstrují hypolipidemický a hypotriglyceridický efekt arganového oleje.² Další studie ukazuje, že fenolová frakce arganového oleje zamezuje oxidaci nízkodenzitního lipoproteinu (LDL) cholesterolu v izolované lidské plazmě a zvyšuje obrácený přenos cholesterolu zvyšováním hladiny vysokodenzitního lipoproteinu (HDL) cholesterolu.²

Studie prováděné na skupinách lidí stejného věku přinášejí důkazy o hypolipidemickém vlivu arganového oleje. V průběhu těchto přesných studií, zaměřených na kontrolu množství tuků, bylo 60ti mužům po dobu dvou týdnů podáváno denně 25 gramů másla na opečeném chlebu, aby byl vytvořen základní kondiční stav. Poté bylo první polovině skupiny máslo nahrazeno panenským arganovým olejem (25 ml/denně) zatímco druhé polovině skupiny bylo máslo nahrazeno stejným množstvím oleje olivového. Oběma skupinám byla jinak podávána stejná strava. Po třech týdnech absolvovali účastníci lékařská vyšetření. Byly jim měřeny hodnoty body mass index (BMI), systolický a diastolický tlak (SBP a DBP), hladina celkového cholesterolu, hladina HDL a LDL, hladina apolipoproteinů A-I a B a hladina triglyceridů. Naměřené hodnoty byly porovnány s hodnotami základního kondičního stavu. Hodnoty BMI, SBP, DBP a celková hladina cholesterolu se během třítýdenní studie signifikantně nezměnily. Ve skupině arganového oleje bylo naměřeno prokazatelné zvýšení hladiny HDL cholesterolu a snížení hladiny triglyceridů. Naopak signifikantní snížení hladiny LDL cholesterolu a apolipoproteinu-B (apo-B) bylo pozorováno pouze u skupiny olivového oleje.

Zhodnocen byl vliv užívání arganového oleje na plasmatické markery a na aktivitu HDL paraoxonázy 1 (PON1). Tato studie je první svého druhu, která poskytuje pevné důkazy o antiaterogenních (působící proti vzniku aterosklerózy) účincích arganového oleje.³¹

Po třech týdnech denního užívání arganového oleje (25 ml/den) byly měřeny aktivity plazmatické PON1 aktivity, antioxidačních vitaminů a náchylnost LDL k oxidaci. ³¹ Bylo pozorováno signifikantní zvýšení PON1 aktivity a prospěšný vliv na plazmatickou koncentraci peroxidů lipidů, konjugovaných dienů a zvýšení koncentrace vitaminu E. Tyto výsledky byly podpořeny zvýšením rezistence LDL cholesterolu k mědí indukované oxidaci in vitro.Antioxidační součásti arganového oleje, sestávající z polyfenolů, tokoferolů a sterolů zřejmě souvisí s tímto antiaterosklerotickým účinkem. ³¹

Druhá studie, prováděná na skupině lidí stejného věku, potvrdila antioxidační a hypocholesterolomické vlastnosti arganového oleje.³² Studie byla prováděna na 96 osobách, 62 z nich byli pravidelní konzumenti arganového oleje (15 g/den). Ostatní osoby přijímaly tuky z neznámých zdrojů. Významně nižší hladina LDL cholesterolu, hladina apo-B a koncentrace lipoproteinů byly pozorovány u osob pravidelně užívajících arganový olej. Antioxidační vlastnosti můžou být zodpovědné za pozorované doprovodné vysoké hladiny vitamínu E. Nevýznamné rozdíly byly pozorovány v koncentraci reaktivních forem thiobarbiturové kyseliny (TBARS), které jsou obecně indexem hodnotícím peroxidaci lipidů.

Celkové výsledky prokazují kladný vliv konzumace arganového oleje jako prevenci proti nemocem srdečních tepen, ačkoliv přesné metabolické cesty ještě nejsou zcela vysvětleny.³³

Arganový olej zlepšuje endoteliální funkce u hypersenzitivních krys.³ Zpomaluje agregaci krevních destiček působením na interaci fibrinogenu a glykoproteinového komplexu IIb/III, aniž by byla ovlivněna přilnavost destiček k cévnímu endotelu. Studie na krysách byly prováděny in vitro i in vivo.In Vitro arganový olej zabraňuje agregaci krevních destiček vyvolanou thrombinem nebo epinephrinem. In vivo byly pozorovány podobné účinky, ačkoliv koncentrace krevních destiček zůstávala nezměněna. Arganový olej může redukovat srážení krevních destiček a tím minimalizovat riziko trombóz u kardiovaskulárních případů.³

ANTIDIABETICKÁ AKTIVITA

Antidiabetické působení arganového oleje bylo ukázáno na zvířatech. Na zdravých a diabetických krysách byl prováděn test tolerance na orálně přijímanou glukózu. Intraperitoneálně podávaný arganový olej (2,5 ml/kg) 30 minut před podáním glukózy vyvolal výrazné snížení krevního cukru trvající tři hodiny.³ Srovnání metabolických reakcí krys při dietách s vysokou hladinou cukru a tuků, při kterých bylo 6 procent tuků nahrazeno arganovým nebo rybím olejem ukazují, že oba oleje mají vliv na obnovení vnímavosti tukových a jaterních buněk na inzulín, ale pouze rybí olej obnovuje systémovou vnímavost na inzulín.³

Výrazné snížení glykémie bylo pozorováno po patnácti dnech u diabetických krys (diabetes byl vyvolán streptozotocinem), kterým byl orálně podáván tuk s arganovým olejem (2 ml/kg). Arganový olej také významně snížil absorbci glukózy v lačníku. V současných experimentech na krysách je antihyperglykemický efekt dále potvrzován, zatímco u zdravých krys nebyly pozorovány změny hladiny krevního cukru.³

VEDLEJŠÍ ÚČINKY A TOXICITA

Arganový olej je v Maroku používán po mnoho století jako poživatina i jako kosmetický přípravek. Nejsou známy akutní či chronické hladiny toxicity. Byl popsán jeden případ anafylaxe.³

DÁVKOVÁNÍ

Terapeutické dávkování pro prevenci metabolických onemocnění je 15 až 30 g (jedna až dvě polévkové lžíce) tepelně neupravovaného arganového oleje denně, udržovací denní dávka je 3 až 6 g. Arganový olej může být použit jako zálivka do salátů nebo přidáván do jídel po jejich uvaření. Zvýrazňuje charakteristickou chuť a vůni etnických jídel. Je určen pro krátké smažení, pro dlouhé smažení není vhodný.⁴⁰

References

1. Morton JF, Voss GL. !e argan tree (Argania sideroxylon, Sapotaceae), a desert source of edible oil.

Econ Bot 1987;41:221-233.

2. Harhar H, Gharby S, Kartah BE, et al. Long argan fruit drying time is detrimental for argan oil quality.

Nat Prod Commun 2010;5:1799-1802.

3. Charrouf Z, Guillaume D. Argan oil, functional food, and the sustainable development of the argan forest.

Nat Prod Commun 2008;3:283-288.

4. Matthäus B, Spener F. What we know and what we should know about virgin oils – a general introduction.

Eur J Lipid Sci Technol 2008;110:597-601.

5. Matthäus B, Guillaume D, Gharby S, et al. E$ect of processing on the quality of edible argan oil. Food

Chem 2010;120:426-432.

6. Charrouf Z, Guillaume D. Sustainable development in Northern Africa: the argan forest case.

Sustainability 2009;1:1012-1022. DOI:10.3390/ su1041012

7. Harhar H, Gharby S, Kartah B, et al. In#uence of argan kernel roasting-time on virgin argan oil

composition and oxidative stability. Plant Foods Hum Nutr 2011;66:163-168. DOI: 10.1007/

s11130-011-0220-x

8. Charrouf Z, Guillaume D. Should the Amazigh diet (regular and moderate argan-oil consumption) have

a bene"cial impact on human health? Crit Rev Food Sci Nutr 2010;50:473-477.

9. Gharby S, Harhar H, Guillaume D, et al. Oxidative stability of edible argan oil: a

two year study. LWT-Food Sci Technol 2011;44:1-8.

10. Charrouf Z, Guillaume D. Argan oil and other argan products; use in dermocosmetology.

Eur J Lipid Sci Technol 2011;113:403-408.

11. Charrouf Z, Guillaume D. Ethnoeconomical, ethnomedical and

phytochemical study of Argania spinosa (L.) Skeels. J Ethnopharmacol 1999;67:7-14.

12. Rahmani M. !e chemical composition of virgin argan oil. Agricultures

2005;14:461-465.

13. Lopez-Huertas E. Health e$ects of oleic acid and long chain omega-3 fatty acids

(EPA and DHA) enriched milks. A review of intervention studies. Pharmacol Res 2010;61:200-207.

14. Galli C, Calder PC. E$ects of fat and fatty acid intake on in#ammatory and

immune responses: a critical review. Ann Nutr Metab 2009;55:123-139.

15. Charrouf Z, Guillaume D. Argan oil: occurrence, composition and impact on

human health. Eur J Lipid Sci Technol 2008;110:632-636.

16. Jiang Q, Christen S, Shigenaga MK, Ames BN. gamma-Tocopherol, the

major form of vitamin E in the US diet, deserves more attention. Am J Clin Nutr

2001;74:714-722.

17. Monfalouti HE, Guillaume D, Denhez Charrouf Z. !erapeutic potential of

argan oil: a review. J Pharm Pharmacol 2010;62:1669-1675.

18. Dobrev H. Clinical and instrumental study of the e%cacy of a new sebum

control cream. J Cosmet Dermatol 2007;6:113-118.

19. Trichopoulou A, Lagiou P, Kuper H, Trichopoulos D. Cancer and

Mediterranean dietary traditions. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev

2000;9:869-873.

20. Owen RW, Giacosa A, Hull WE, et al. Olive-oil consumption and health: the

possible role of antioxidants. Lancet Oncol 2000;1:107-112.

21. Khallouki F, Younos C, Soulimani R, et al. Consumption of argan oil (Morocco)

with its unique pro"le of fatty acids, tocopherols, squalene, sterols and

phenolic compounds should confer valuable cancer chemopreventive

e$ects. Eur J Cancer Prev 2003;12:67-75.

22. Bennani H, Drissi A, Giton F, et al. Antiproliferative e$ect of polyphenols

and sterols of virgin argan oil on human prostate cancer cell lines. Cancer Detect

Prev 2007;31:64-69.

23. Drissi A, Bennani H, Giton F, et al. Tocopherols and saponins derived from

Argania spinosa exert an antiproliferative e$ect on human prostate cancer.

Cancer Invest 2006;24:588-592.

24. Bennani H. Impact of argan oil on prostate cancer. Techno Lab 2007;6:8-10.

[Article in French]

25. Samane S, Noël J, Charrouf Z, et al. Insulin-sensitizing and anti-proliferative

e$ects of Argania spinosa seed extracts. Evid Based Complement Altern

Med 2006;3:317-327.

26. Nash SD, Nash DT. Nuts as part of a healthy cardiovascular diet. Curr

Atheroscler Rep 2008;10:529-535.

27. !ompson GR, Grundy SM. History and development of plant sterol and stanol

esters for cholesterol-lowering purposes. Am J Cardiol 2005;96:3D-9D.

28. Berrougui H, Ettaib A, Herrera Gonzalez MD, et al. Hypolipidemic and

hypocholesterolemic e$ect of argan oil (Argania spinosa L.) in Meriones shawi

rats. J Ethnopharmacol 2003;89:15-18.

29. Berrougui H, Cloutier M, Isabel M, Khalil A. Phenolic-extract from argan

oil (Argania spinosa L.) inhibits human low-density lipoprotein (LDL) oxidation

and enhances cholesterol e&ux fromhuman THP-1 macrophages.

Atherosclerosis 2006;184:389-396.

30. Derouiche A, Cherki M, Drissi A, et al. Nutritional intervention study with

argan oil in man: e$ects on lipids and apolipoproteins. Ann Nutr Metab

2005;49:196-201.

31. Cherki M, Derouiche A, Drissi A, et al. Consumption of argan oil may have an

antiatherogenic e$ect by improving paraoxonase activities and antioxidant

status: intervention study in healthy men. Nutr Metab Cardiovasc Dis

2005;15:352-360.

32. Drissi A, Girona J, Cherki M, et al. Evidence of hypolipemiant and

antioxidant properties of argan oil derived from the argan tree (Argania

spinosa). Clin Nutr 2004;23:1159-1166.

33. Cherki M, Berrougui H, Drissi A, et al. Argan oil: which bene"ts on cardiovascular

diseases? Pharmacol Res 2006;54:1-5.

34. Berrougui H, Alvarez de Sotomayor M, Pérez-Guerrero C, et al. Argan (Argania

spinosa) oil lowers blood pressure and improves endothelial dysfunction in

spontaneously hypertensive rats. Br J Nutr 2004;92:921-929.

35. Mekh" H, Gadi D, Bnouham M, et al. E$ect of argan oil on platelet aggregation

and bleeding time: a bene"cial nutritional property. J Compl Integr Med

2008;5:18.

36. Bnouham M, Bellahcen S, Benalla W, et al. Antidiabetic activity assessment of

Argania spinosa oil. J Compl Integr Med 2008;5:32.

37. Samane S, Christon R, Dombrowski L, et al. Fish oil and argan oil intake

di$erently modulate insulin resistance and glucose intolerance in a rat model

of dietary-induced obesity. Metabolism 2009;58:909-919.

38. Bellahcen S,'Mekh" H,'Ziyyat A, et al. Prevention of chemically induced

diabetes mellitus in experimental animals by virgin argan oil. Phytother

Res 2011 May 17. [Epub ahead of print] DOI: 10.1002/ptr.3524.

39. Astier C, Benchad Yel A, Moneret- Vautrin DA, et al. Anaphylaxis to argan

oil. Allergy 2010;65:662-663.

40. Yaghmur A, Aserin A, Mizrahi T, et al. Evaluation of argan oil for deep-fat

frying. Lebens-Wiss-Technol 2001;34:124-130.

275-279 Alternative Medicine Review Volume 16, Number 3